Keresés a lapon:
<< Vissza
A maja naptár
Sydd - 2007-08-30 14:27:08
Mitológia, Tudomány, Történelem

Végleges formájának kialakulását körülbelül ie. első századra tehető, és az Olmék civilizációval hozható kapcsolatba. Rendkívüli pontosságú, egy tízezred nappal pontosabb, mint a ma, általunk használt naptár.

A mezoamerikai kalendáriumok – így a maja is -, a legbonyolultabbak közé tartozik, rendszerük rendkívül összetett.

A maják 20 napos hónapokat használtak, és két évkörük volt:

 

  1. Tzolkin (Szent Kör)

Ez az év 260 napból áll, és két kisebb körből épül föl. Az 1-13 számokkal jelölt napok kapcsolódnak a 20 különböző napnévvel. A napok megnevezésüket az őket alakító istenekről kapták, akik végigkísérik az időt az égen.

A 20 nap neve:


Imix
(imes)
világ

Ik
(ik)
szél

Akbal
(okbol)
éji lak

Kan
(kan)
kukorica

Chicchan
(csikcson)
kígyó

Cimi
(kimi)
halál

Manik
(manik)
kéz

Lamat
(lamot)
Vénusz

Muluc
(mulok)
víz

Oc
(ak)
kutya

Chuen
(csúin)
majom

Eb
(eb)
fog

Ben
(ben)
nád

Ix
(es)
jaguár

Men
(men)
sas

Cib
(kib)
lélek

Caban
(kabon)
föld

Etznab
(ecnob)
tűzkő

Cauac
(kavok)
vihar

Ahau
(ahov)
Úr

A 260 napos tzolkinban az idő nem egy vonal mentén halad, hanem körkörös ismétlődéssel, spirálszerűen. A 13-as és 20-as napmegjelölések (számok, nevek) ismétlődnek megszakítás nélkül, a következő képpen:
1 Imix, 2 Ik, 3 Akbal… 13 Ben, 1 Ix, 2 Men, 3 Cib…

Így az „Imix” maga 8 különböző napot jelöl egy év alatt, az év utolsó napja pedig pont 13 Ahau, ami mindkét körnek külön is az utolsó napja.

Ez a naptár jelölt fontos történéseket az emberek és az istenek életében egyaránt. Használták emberek elnevezésére, jövendölésre, illetve meghatározni a megfelelő dátumokat harcokhoz, házzaságokhoz… satöbbi.
Minden napnak megvolt a maga asszociációja és ómene, a kérlelhetetlenül haladó 20 napok pedig egyféle szerencse vagy sors meghatározó szerepet töltöttek be a maják életében, a végzetüket irányították.

  1. haab (Bizonytalan vagy Határozatlan Év)

365 napos volt, akár a mi mostani naptárunk. 18 hónapra osztották be az évet, a hónapok itt is 20 naposak voltak, mint a tzolkinnál. Ebből a 360 napból (tun) és a fennmaradó 5 napból alakult ki egy évük. Ez a szent kalendárium eredetileg az évszakokkal, mezőgazdasággal haladt a nap ciklikussága alapján.

A 18 hónap neve:

Pop - gyékény
Uo - béka
Zip - szarvasbika
Zotz - denevér

***

Tzec - koponya
Xuc – vég
Yaxkin – zsenge Nap (új nap)
Mol - egyesülés

***

Chen - kút
Yax - zöld
Zac - fehér
Ceh - szarvas

***

Mac - takaró
Kankin – érett Nap
Maun - bagoly
Pax - zene

***

Kayab - teknős
Cumcu – sötét isten
Uayeb - kísértet

***

Az utolsó 5 nap (uayeb) a veszélyt, halált, rossz szerencsét jelképező napok. Gyakorlatilag teljesen kimarad az időszámításukból.

A haab valamikor a mi júliusi hónapunkban kezdődik a Pop hónappal.

A hónapok számozása 1-től 19-ig történik, illetve a 0-ás nap megelőzi minden hónapot. Ennek afféle átvezető, bevezető szerepe van, magának a hónap eljövetelének az ideje.

1 Pop, 2 Pop… 0 Uo, 1 Uo, 2 Uo…

Kapcsolat a tzolkin és a haab között

A két naptár között 18980 naponta van átfedés, ami nagyjából 52 szoláris évnek felel meg. Ezeknek az 52 éves ciklusoknak a végétől mindig rettegtek, mert úgy tartották, hogy ha az emberek nem teljesítették jól az istenekkel kötött megállapodásaikat, akkor lesújt az istenek haragja. Ezért is kapcsolták a világvége lehetőségét ehhez a dátumhoz.

Hosszú Számítás (Long Count) avagy a valódi maja időszámítás

Az 52 éves ciklusok nem voltak megfelelőek az idő jegyzésére, ezért dolgozták ki a Hosszú Számítás naptárát. Gyakorlatilag, mint neve is adja, hosszú idő meghatározására volt alkalmas, hasonlóképpen, mint nálunk az évszámok.

Több mértékegysége van:

1 kin – 1 nap
1 uinal (vinál) = 20 kin (1 hónap, 20 nap)
1 tun = 18 uinal (1 év, 18 hónap, 360 nap)
1 katun = 20 tun (20 év, 7200 nap)
1 baktun (boktún) = 20 katun (400 év, 144000 nap)

Léteznek ennél nagyobb mértékegységek is: pictun, calabtun, kinchiltun, analtun – amelyeket nem használtak. Az analtun 64 millió évet jelöl.

A Hosszú Számítás kezdete a maja rendszer szerinti jelenlegi teremtés eleje, ami a gergely naptár szerint ie. 3114-3113 körülre tehető, hasonló időszámítás kezdet náluk, mint nálunk Krisztus születése.

Egy dátum meghatározása a Hosszú Számítás szerint

A dátum: 12.18.17.16.6 6 Cimi 19 Kayab


12 baktun, 18 katun, 17 tun, 16 uinal, 6 kin a teremtéstől számítva.
Ami összesen: 12*400év + 18*20 év + 17 * 1év + 16 hónap + 6 nap =
= 5177 év, 16 hónap, 6 nap. Körülbelül a mostani időszámításunk szerinti 2063as év.

Ez a nap a két naptári évben is meg van határozva: 6 Cimi (tzolkin), 19 Kayab (haab)

 

Vica2 - 2009-01-25 10:04:40
a számítás nem jó!

 

 

 

Navigáció
Írások száma: 58
 
Kategóriák:
Novella ( 19 )
Versek ( 14 )
 
Partnereink
Takácsandrea fotográfus
Wellness Praktikák Blog